Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 21. veebruaril

  • Avaldatud: 08.02.2022

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule 21. veebruaril 2022 kl 17.00 Kärdla vallamajas volikogu saalis Keskväljak 5a ja Zoom keskkonnas.

Koosoleku link saadetakse kuni 21. 02.22 registreeritud osalejatele 21. veebruaril. Vallamajas viibijatel palun esitada vaktsineerimise tõend ja kanda maski.

päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine. Päevakorra kinnitamine.
  2. LEADER Strateegia 2023-2027 koostamise algatamine, tegevuskava ja eelarve kinnitamise ja volituste andmisega juhatusele muudatuste tegemiseks strateegia koostamise tegevuskavas ja eelarves.
  3. Muud küsimused. Õppereis Eestis

Materjalid on avaldatud kodulehel kogu.hiiumaa.ee

Verno Soosalu, Juhatuse esimees

Tutvu materjalidega