Tänavused HKK taotlusvoorude tulemused on selgunud

  • Avaldatud: 20.12.2022

Hiidlaste Koostöökogu juhatus on kinnitanud hindamiskomisjoni tulemused ja tegevuskeskus on esitanud taotlused rahastamisettepanekuga PRIA-le lõpliku otsuse tegemiseks.

Tänavu olid avatud kaks meedet, mis mõlemad täitusid rohkete projektitaotlustega. Külaarendusmeede (meede 2) oli investeeringuteks võimalik jagada 60 000 eurot ja COVID-19 taastekava meede (meede 6) oli jagada mullusest voorust üle jäänud 10594.43 eurot.

 

Vastavalt hindamiskomisjoni otsusele said LEADER toetuse 2022.aasta Külaarendusmeetme taotlusvoorust järgmised projektid:

LASTE TEADUSKOOL MTÜ „Laste Teaduskool MTÜ õppevahendite soetamine“ 6 095.19 eur

MITTETULUNDUSÜHING HIIUMAA KINO „Hiiumaa kinoühingu investeeringud vaba aja teenuste tõhustamisse“ 4493,7 eur

MITTETULUNDUSÜHING HIIUMAA VANATEHNIKA „ Hiiumaa Vanatehnika Varjualune“ 40948,92 eru

MITTETULUNDUSÜHING HIIU HÜLJES „Ujumistreeningute jaoks vajaliku inventari soetamine“  3432,64 eur

MITTETULUNDUSÜHING HIIUMAA JALGPALL „Jalgpall kui jätkusuutlik vaba aja veetmise võimalus noortele hiidlastele“ 3868,20 eur

 

Vastavalt hindamiskomisjoni otsusele said LEADER toetuse 2022.aasta COVID-19 taastekava meetme taotlusvoorust järgmised projektid:

BY DAGÖ OÜ „ Lavendlitalu kontaktivaba ostukeskonna arendamine“  1080 eur

SIHTASUTUS HIIUMAA SADAMAD „Generaatori soetamine sadamatanklate käigushoidmiseks elektrikatkestuste korral“ 996 eur

TRIINU ÕUNAMAHL OÜ „ Diiselgeneraatori, kütusemahuti ja survepesuri ost ja kodulehe tegemine“ 3317,40 eur

RISTNAOTSA OSAÜHING „Iseteenindusleti soetamine külalistemajas toitlustamiseks“ 2160 eur

METSARAHU OÜ „Iseteenindav (nuti-) meemüügimaja“ 3041.19 eur (osaliselt)

 

 

Tungivalt soovituslik reegel uutele LEADER-projekti tegijatele oleks võtta ühendust tegevuskeskusega ja tulla konsultatsioonile enne kui hakkate projekti ellu viima.

Elluviimisel tuleb järgida teavitus- ja asjaajamisreegleid, mis LEADER toetusega kaasas käivad.

 

Lühidalt:

  • Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:

1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

2) kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi.

  • Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

 

Toetuse saajal on kohustus pärast projekti elluviimist koostada ja esitada lühikokkuvõte projekti tulemustest koos fotodega avaldamiseks Koostöökogu kodulehel ning esitada seireandmed.