Hiidlaste Koostöökogu teavitab kavatsusest taotlust esitada

  • Avaldatud: 23.05.2023

MTÜ HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU

annab teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest.

Kavatseme taotleda toetust tegevuspiirkonna ühisstrateegia rakendamiseks, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse.

Koostöökogul on valminud tegevuspiirkonna strateegia dokument perioodiks 2024-2027+. Strateegia elluviimist plaanitakse alustada 2024.aasta alguses.

Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnaks on Hiiumaa.

Rohkem infot ja strateegia leiab veebilehelt: www.kogu.hiiumaa.ee