HKK-l toimub kirjalik üldkoosolek

  • Avaldatud: 06.10.2023

Hea liige!

 

Seoses strateegia hindamise menetlemisega ministeeriumis oleme sunnitud hetkel korraldama kirjaliku üldkoosoleku.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. MTÜ Hiidlaste koostöökogu STRATEEGIA 2024–2027+ kinnitamine
  2. Praeguse perioodi vahendite 2024.aasta rakenduskava

[DOKOBIT-i KIRI SAABUS LIIKMETELE 6.10.23 kella 15.15 paiku! Poolthääle andmiseks tuleb Dokobiti keskkonnas konteineri allkirjastada hiljemalt 13.10.23 kell 16.00]

Manusesse on lisatud otsuste eelnõu (koos selgitustega), strateegia fail, praeguse perioodi vahendite rakenduskava ja I kvartali eelarve.

 

Vastavalt Mittetulundusühingute seadus § 22 prim 1 määratleb otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata. Vastavalt seadusele esitame liikmetele otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, juhatus määrab seisukoha andmise tähtajaks seaduses öeldud 7 päeva ehk hiljemalt 13.10.23 kell 16.00.

Nõusoleku saab anda dokobit.com keskkonnas. Selleks tuli üldkoosoleku materjalidega fail digiallkirjastada. Sellega on saabunud liikmetele e-kiri meiliaadressilt:

Digiallkirjastamiseks pole vaja luua keskkonda kontot. Dokobiti vahendusel antud e-allkirjad on loodud kasutades turvalisi elektroonilise identiteedi kandjaid ning vastavad kõrgetele nõuetele, mis on seatud Euroopa Liidu eIDAS määrusega.

Otsused loetakse vastuvõetuks, kui üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 liikmetest ehk poolt on hääletanud [andnud digiallkirja] vähemalt 27 liiget. Pärast hääletamist väljastame kõigile liikmetele hääletusprotokolli.

 

Kirjaliku üldkoosoleku otsuse eelnõu 6.-13.10.23

3.10.23_Hiidlaste Koostöökogu strateegia 2024-2027+
Lisa 1. Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonna profiil

Eelarve ettepanek I kvartal 2024

HiidlasteKoostookogu rakenduskava 2024

 

Küsimuste korral palume pöörduda tegevuskeskuse töötajate poole. Kontaktid:

Tegevjuht : Siim Piirak

Tel. (+372) 54640498

E-post: siim.piirak@kogu.hiiumaa.ee

 

Projektide koordinaator : Taavi Liivandi

Tel. (+372) 5148385

E-post: taavi.liivandi@kogu.hiiumaa.ee

 

Lugupidamisega!

Verno Soosalu

HKK juhatuse esimees

E-mail: verno@dagoberry.ee