Järgmine HKK üldkoosolek leiab aset uues Kärdla põhikoolis

  • Avaldatud: 03.11.2023

Järgmine Hiidlaste Koostöökogu MTÜ üldkoosolek toimub 10. november 2023 kl 18:00 Kärdla Põhikoolis (Uus 4, Kärdlas) ja Teams keskkonnas.

Teams-i koosoleku link saadetakse osalejatele 10. november 2023.
Kl 17:15-18:00 on võimalik osaleda tutvustaval ringkäigul Kärdla põhikoolis.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine,​häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
  2. Hiidlaste Koostöökogu 2024. aasta eelarve kinnitamine​
  3. Uue perioodi 2024.a rakenduskava kinnitamine
  4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine​
  5. Muud küsimused

Lisainfo ja materjalid: www.kogu.hiiumaa.ee  info@kogu.hiiumaa.ee

Leiab teadete vaatest: https://kogu.hiiumaa.ee/teade/hiidlaste-koostookogu-uldkoosolek-5/ .

Materjalide lisamisel kodulehele anname sellest liikmetele eraldi emailiga märku.

Verno Soosalu
Juhatuse esimees