Lühikeste tarneahelate projektis tuleb muutusi

  • Avaldatud: 22.02.2023

Head Hiidlaste Koostöökogu liikmed ning Hiiumaa toiduasjalised!

 

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu viib alates 2019. aasta lõpust ellu MAK 2014-2020 tegevusi meetme 16.4 “Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” toetusega.
Projektiplaani alusel kavandati aastateks 2019-2023 tegevusi, mille eesmärgiks on kohalike toidutoodete tootmise ja turustamise tõhustamine lühikese tarneahela põhimõttel – et kohalik toit oleks Hiiumaal kohapeal ja kuni 255 km raadiuses nii restoranides, poodides, turgudel, toitlustuskohades ning tootja ja lõpptarbija vahel oleks maksimaalselt kuni üks vahendaja.

Tegevusteks plaaniti kohaliku toidu ja lühikese tarneahela tutvustamist sündmustel, kauplustes ja kaubanduskeskustes ning turundustuge reklaamklippide ja -materjalide tootmiseks ja esitamiseks. Projekti üheks eesmärgiks on ka luua eeldused OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) tarneahela tekkimiseks.
Alates 2019. aastast ellu viidud tegevustega on võimalik lähemalt tutvuda siin: https://kogu.hiiumaa.ee/projektid/luhikesed-tarneahelad/projektiga-tehtu/

 

Üleilmsest pandeemiast tulenenud piirangute tõttu ei olnud perioodil 2020 – 2022 võimalik kõiki algselt projektiga planeeritud tegevusi ellu viia ning sellest tulenevalt on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu esitanud PRIAle taotluse, et projekti lõpptähtaega pikendada kuni käesoleva aasta septembrikuu lõpuni. Kuniks pikendust võimaldavat kinnitust ei ole saabunud, oleme teadmises, et projektiga kavandatud tegevused tuleb ellu viia maikuu lõpuks.

 

Projektperioodi lõpuni jäänud kalendrikuudesse jääb mitmeid tegevusi, mille osas ootame aktiivset MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmete ning kohalike toiduasjaliste kaasalöömist.

Korraldatavate sündmuste hulgas on suurim 20. mail toimuv Hiidlaste kevadlaat, lisaks toimuvad kohalikku toodangut tutvustavad väljasõidud Mandri-Eestisse Leivafestivalile, Maamessile ning Vanamõisa Vabaõhukeskuse kevadlaadale. Kui projektiperioodi jooksul toimub kohaliku toidu teemaga ühilduvat laat Saaremaal, siis soovime ka sinna ühise väljasõidu teha.

Oleme võtnud esimesed indikatiivsed pakkumised selleks, et välja anda hiiumaist toidutoodangut tutvustav ja reklaamvõimalusi pakkuv kohaliku toidu kataloog ning koostöös kohaliku toidu tootjate ja töötlejatega soovime käivitada OTT tegevused nii Kärdlas kui Käinas. Koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega hakkame alates märtsikuust Heltermaa-Rohuküla parvlaevade ekraanidel kuvama kohalikku toidutoodangut tutvustavaid klippe – esimestel kuudel kasutame klippide valmistamiseks olemasolevaid videomaterjale, ning ilusamate ilmade lähenedes salvestame vajadusel ka uut materjali juurde.

Plaanides on ka tooteesitlused Mandri-Eesti kauplustes ja kaubanduskeskustes.

Toidutootjatel, kel on soov edaspidi saada täpsemat infot ja edastada osavõtusoov erinevate ühistegevustega, palume enne 27. veebruari täita küsimustik aadressil: https://forms.office.com/e/drNSp6i7z0

Suure tõenäosusega avab PRIA järgmise lühikeste tarneahelate taotlusvooru tänavu mai- või juunikuus.

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu järgmisest taotlusvoorust toetust ei taotle – ühest küljest ei ole seda võimalik teha seetõttu, et eelmine projekt on veel lõpetamata, teisalt aga on vahepealsetel aastatel aktiivselt käivitunud kohalike toidutootjate katusorganisatsioonina MTÜ Hiiumaine Toit tegevus, mis ühendab täna enam kui paarikümmet saarel tegutsevat ettevõtjat. Esialgsete plaanide järgi on MTÜ Hiiumaine Toit valmis järgmisel projektperioodil nii toetust taotlema kui tegevusi ellu viima. MTÜ Hiiumaine Toit üldkoosolek, mis otsustab nii ühingu edasiste tegevuste, juhtimise kui ka lühikeste tarneahelate projektiga seonduva, toimub 17. aprillil kell 16:00. Kõigil neil, kes täna veel ei ole MTÜ Hiiumaine toit tegevusega seotud, aga seda sooviksid, palume kirjutada info@hiiumaine.ee

Samas anname teada, et MTÜ Hiidlaste Koostöökogu korraldab 23. märtsil koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega kohaliku toidu päeva. Sel päeval toimub Kärdla Rannapaargu kohvikus kohaliku toidu päev. Ühiste laudade taga saavad kokku lasteasutuste toidu tellijad ja kohalikud toidutootjad. Samal koosviibimisel toimub kokkadele ja toitlustusjuhtidele hariv üritus ja ning kella 18 algab Hiiumaa Arenduskeskuse korraldatav ettevõtjate vestlusõhtu toidutootjatele. Toiduteemalise arutelupäevast ootame osa võtma nii toidutootjaid, töötlejaid kui kohaliku omavalitsuse ning selle allasutuste otsustajaid. Arutelupäeva peamiseks eesmärgiks on arutleda probleemkohtade üle ning leida osapooli rahuldavaid lahendusi kohaliku toidu tootmise ja töötlemisega seotud teemadel. Täpsem arutelupäeva programm ning kutse tulevad peagi!

 

Lisainfo:
Arno Kuusk
Tel. (+372) 52 67 075
E-post: toit@kogu.hiiumaa.ee