Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 17.06.24 kl 17.00 Sõru puhkemajas.

 • Avaldatud: 23.05.2024

Kutse

Hiidlaste Koostöökogu MTÜ üldkoosolekule 17. juuni 2024 kl 17:00 Sõru puhkemajas, Vanapagana, Pärna, 92017 Hiiu maakond ja Teams keskkonnas.

Koosoleku link saadetakse osalejatele 17. juuni 2024

Päevakavas:

 1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni valimine.
 2. Päevakorra kinnitamine.
 3. Majandusaasta aruande 2023, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.
  3.1 Majandusaasta aruanne
  3.2 Audiitori otsus
  3.3 Revisjonikomisjoni akt
 4. Juhatuse liikmete valimine.
 5. Strateegia muudatuse algatamine.
 6. Muud küsimused

Lisainfo ja materjalid: www.kogu.hiiumaa.ee  info@kogu.hiiumaa.ee

Osavõtt on oluline, kui ei saa isiklikult osaleda, siis palun volitage kedagi enda eest.

Verno Soosalu

Juhatuse esimees