INFO – Meede 1 ja 2 voor sulgus

  • Avaldatud: 11.06.2024

Meede 1 – esitati 23 taotlust. Taotlusvoor täitus 222,31%
Meede 2 – esitati 15 taotlust. Taotlusvoor täitus 158,10%
Järgmisest nädalast hakkavad tegutsema hindamiskomisjonid, kes lisaks paikvaatlustele viivad läbi juuli alguses ka hindamiskomisjonide istungid, peale mida saab MTÜ juhatus tulemused kinnitada ja PRIA-le edastada.
Omal riisikol võib tegutsema hakata juba 1 tööpäev peale taotluse esitamist e-PRIA-sse.