17. juuni – Üldkoosolek Vallamajas kl 16.45

 • Toimumisaeg: 17. juuni, 2019
 • 17. juuni – Üldkoosolek Vallamajas kl 16.45

  Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule


  Kutse

  Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub 17.06.2019 algusega kl 16.45 Hiiumaa Vallavolikogu saalis Keskväljak 5 Kärdla. Kvoorumi puudumisel viia üldkoosolek läbi algusega kl 17.00 vastavalt ühingu põhikirja p 5. 5.

  Päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine
  2. Häältelugemise komisjoni valimine
  3. 2019 rakenduskava muutmine
  4. Arutelu meede 4 taotlejagruppide laiendamiseks läbi strateegia muutmise
  5. Muud küsimused

  Sven Kriggulson

  juhatuse esimees

  Juhtatuse ettepanek üldkoosolekule meetmete 1 ja 2 avamiseks ja meetme 4 suhtes

  Projektide seis MAIT andmebaasis juuni 2019

  Projektide seis MATS andmebaasis juuni 2019

 • Protokoll