Avaneb taotlusvoor meemetele 1 ja 2

  • Toimumisaeg: 20. mai, 2024

20.05.2024 kl 10.00 avaneb Hiidlaste Koostöökogu taotlusvoor investeeringumeetmetele 1 ja 2

Meede 1 Ettevõtluse arendamine – Meede 1 meetmeleht

Meetme maht  300 000  eurot
Toetuse määr 15 % kuni 60%
Minimaalne toetussumma 5 000 EUR – maksimaalne toetussumma 200 000 EUR
Taotlusvooru avamine: 20.05.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 31.05.24 kell 16:00

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning MTÜ-d ja SA-d, kui nende tegevus on suunatud ettevõtlusele  Toetust ei saa ta.tleda meetme määruses loetletud välistatud tegevusaladele.

Eesmärk:
Hiiumaal on uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav ning uutele turgudele suunduv ettevõtlus.

Ootame projekte, mis:
 kasvatavad maapiirkondade ettevõtete, sealhulgas ringmajandusega tegelevate ettevõtete ja  biomajanduse ettevõtete arvu, toetust saanud ettevõtete müügitulu, kohalikke ressursse väärindavate projektide arvu
•  aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide saavutamisele maapiirkondades
• loovad uusi töökohti
• on kooskõlas valla ja/või küla arengueesmärkidega
• edendavad sektoriülest koostööd ja jätkusuutlikkust
• toovad juurde uusi taotlejaid
• on uuenduslikud ja uusi turge hõlmava potentsiaaliga
• põhinevad jätkusuutlikul ärimudelil, realistlikul ajakaval ja eelarvel
• on esitatud taotleja poolt, kellel on reaalne võimekus ja tahe projekt korrektselt ellu viia

Meede 2 Kogukondade arendamine – Meede 2 meetmeleht

Meetme maht 225 000  eurot
Toetuse määr 15 % kuni 90%/60%
Minimaalne toetussumma 3 000 EUR – maksimaalne toetussumma 100 000 EUR
Taotlusvooru avamine: 20.05.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 31.05.24 kell 16:00

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d ja Hiiumaa Vallavalitsus

Eesmärk:
Hiiumaal on aktiivsed ja uuenduslikud kogukonnad.

Ootame projekte, mis:
• suurendavad uute või täiendatud vaba aja veetmise võimaluste arvu, taastuvenergia lahenduste arvu, kogukonnateenuste arvu, turvalisust tõstvate projektide arvu
• aitavad tuua maapiirkonda uusi teenuseid, parandavad olemasolevate teenuste kättesaadavust ja laiendavad kasusaajate ringi.
• on kooskõlas valla ja/või küla arengueesmärkidega
• edendavad sektoriülest koostööd ja jätkusuutlikkust
• toovad juurde uusi taotlejaid
• on uuenduslikud ja uusi turge hõlmava potentsiaaliga
• põhinevad jätkusuutlikul ärimudelil, realistlikul ajakaval ja eelarvel
• on esitatud taotleja poolt, kellel on reaalne võimekus ja tahe projekt korrektselt ellu viia

Tule kindlasti konsultatsioonile enne taotluse esitamist! Registreeru konsultatsioonile : https://kogu.hiiumaa.ee/kontaktid/