Hiidlaste Koostöökogu ÜLDKOOSOLEK

 • Toimumisaeg: 02. november, 2020

Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolek kogukonnateenuse taotlusega projektide suunamiseks Meetme 1 taotlusvoorus hindamisele toimub 2. novembril 2020 kl 17.00 Hiiumaa muuseumi Pikas majas. Kvoorumi puudumisel toimub koosolek kl 17.15 samas.

Päevakord:

 1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Kogukonnateenuse taotlusega projektide suunamine Meetme 1 taotlusvoorus hindamisele.
 3. Muud küsimused.

Kogukonnateenuse taotlejad:

 1. MTÜ Hub Hiiumaa: Hiiumaa esimene uuendusliku veebipõhise broneerimissüsteemiga vabakontor. Taotlus 90% toetusele kogukonnateenusena. Projekti kirjeldus. Taotluse eelarve
 2. Tiit Reisid OÜ: Sõnajala 11-L busside, veoautode ja muude sõidukite pesula ehitus. Taotlus 70% toetusele kogukonnateenusena. Projekti kirjeldus Projekti eelarve

Kogukonnateenuse mõistest vastavalt LEADER määruse seletuskirjale:

Kogukonnateenus on kasumit mitte taotlev tegevus, mille arendamiseks võivad toetust taotleda erinevas õiguslikus vormis tegutsevad isikud. Kogukonnateenuse oma olemuselt on ettevõtlus, kuid arvestades potentsiaalset tarbijate arvu ei tooda kasumit teenuse pakkujale. LEADER määruse kontekstis pakutakse lahendusena anda toetust kogukonnateenuste arendamiseks kuni 90% abikõlblikest kuludest tingimusel, et kohalik tegevusgrupp on strateegias kaardistanud nö turutõrke. Kogukonnateenuse määratlemisel strateegias on kogukonnateenus kui kogukonna liikmelt kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest.

Kogukonnateenuste määratlemisel võiks lähtuda küsimustest:

 • Kas piirkond, kus teenust pakutakse, on mõistliku suurusega;
 • Kas teenus on kogukonna algatuslik ja kättesaadav piirkonnas;
 • Kas teenus on suunatud kogukonna liikmetele (kas kogukonnas on piisavalt teenuse tarbijaid);
 • Kas teenuse pakkuja on piirkonnas tegutsev ühendus, ettevõte, eraisik või eraisikute rühm;
 • Selgitada välja, ega kohalik omavalitsus pole võtnud endale teenuse pakkumise kohustust;
 • Kas teenus on kasumit mittetaotlev, kuid kahjumit mittepõhjustav;
 • Kas teenus ei toimi avatud turu situatsioonis;
 • Kas teenus ei paku kõlvatut konkurentsi piirkonna ettevõtetele;
 • Milline on kavandatava teenuse hinnatase, st kas teenust pakutakse kogukonnale mõõduka hinna eest või tasuta. Sama teenuse pakkumisel kogukonnast väljapoole peaks hinnakiri vastama turu tasemele.

Koosoleku protokoll

Kuulutus lehte