ELL tegevusrühmade veebikohtumine

  • Toimumisaeg: 01. märts, 2023

Pärnu üldkoosolekul käidi välja mõte teha liidu poolt kord kuus vabas vormis kohtumisi, kus jooksvaid küsimusi ja mõtteid jagada.

Osalevad tegevuskeskuse tegevjuht ja nõustaja.