ELL üldkoosolek

 • Toimumisaeg: 12. juuni, 2023

12. juunil 2023 Ääsmäe külakeskuses ÄKKK — Ääsmäe Kärajamaja, Kultuuri- ja Kliimakeskus (Kopli tee 2, Ääsmäe, Saue vald).

Päevakava

11-12 Kogunemine ja lõunasöök
12:00 Üldkoosolek

 1. Tegevusaruanne, sh tegevused ELARDis ja ülevaade projektidest
  2. Revisjonikomisjoni arvamus ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine
  3. 2023 a eelarve muutmine
  4. 2024. a. liikmemaksu ettepanek
  5. Tunnustuste statuudi kinnitamine
  6. Juhatuse valimised
  7. Kohapeal algatatud teemad

 

Hiidlaste Koostöökogust osalevad Leader liidu üldkoosolekul juhatuse esimees Verno Soosalu ja tegevjuht Siim Piirak.