Hiidlast Koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 30. september, 2019
  • 30. september – HKK Üldkoosolek rakenduskava kinitamiseks ja üle 50 000 ja/või kogukonnateenuste taotluste hindamisele lubamiseks

Koosoleku päevakord ja protokoll

Kuulutus lehes

Hiidlaste Koostöökogu uueks juhatuse liikmeks sai Anu Pielberg