Hiidlaste Koostöökogu strateegia muudatuste heakskiitmine

  • Toimumisaeg: 20. juuli, 2021

Maaelu ministri kirjaga 20.07.2021 nr 4.2-19/1351-1 kinnitati Hiidlaste Koostöökogu poolt esitatud muudatused Hiiumaa integreeritud arengustrateegiasse. Oma kirjas ütleb minister: “Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 7 kiidame Teie poolt Maaeluministeeriumile esitatud kohaliku tegevusgrupi Mittetulundusühing Hiidlaste Koostöökogu strateegia muudatused heaks ning Teil on õigus rakendada uuendatud strateegiat.”

Strateegia muudatused on seotud lisaraha eraldamisega Eesti LEADER tegevusgruppidele toetuste jagamiseks 2021-2025, kaasa arvatud uue COVID19 taasterahastu rakendamiseks.

Hiidlaste Koostöökogu kiitis muudatused strateegiasse heaks 18. juunil 20201