Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 17.06.24 kl 17.00 Sõru puhkemajas.

 • Toimumisaeg: 17. juuni, 2024

Päevakavas:

 1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni valimine.
 2. Päevakorra kinnitamine.
 3. Majandusaasta aruande 2023, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.
  3.1 Majandusaasta aruanne
  3.2 Audiitori otsus
  3.3 Revisjonikomisjoni akt
 4. Juhatuse liikmete valimine.
 5. Strateegia muudatuse algatamine.
 6. Muud küsimused