Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 10. november, 2023

Hiidlaste Koostöökogu MTÜ üldkoosolekule 10. november 2023 kl 18:00 Kärdla Põhikoolis Uus 4, Kärdlas ja Teams keskkonnas.

Teams-i koosoleku link saadetakse osalejatele 10. november 2023.
Kl 17:15-18:00 on võimalik osaleda tutvustaval ringkäigul Kärdla põhikoolis.

 

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine,​häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
  2. Hiidlaste Koostöökogu 2024. aasta eelarve kinnitamine​
  3. Uue perioodi 2024.a rakenduskava kinnitamine
  4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine​
  5. Muud küsimused

Lisainfo ja materjalid: www.kogu.hiiumaa.ee  info@kogu.hiiumaa.ee

Materjalid:

2024.a EELARVE koond ettepanek

2024.a EELARVE I kvartal

2024.a EELARVE II-IV kvartal uus periood

HiidlasteKoostookogu rakenduskava 2024 käesoleva perioodi vahendid

HiidlasteKoostookogu rakenduskava 2024 uus periood

Ettepanek juhatuse liikmete tasude kinnitamiseks 2024

Üldkoosoleku protokoll 10.11.23