Hiidlaste koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 30. mai, 2022

KUTSE: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub 30. mail 2022.

Teemad: Majandusaasta 2021 aruande kinnitamine, uue juhatuse liikme valimine, kahe uue revisjonikomisjoni liikme valimine, rakenduskava 2022 muutmine, strateegia koostamise vahearuande kuulamine.