Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek

HKK üldkoosolek toimub Orjaku sadama saalimajas algusega kl 16.45 ja kvoorumi puudumisel kl 17.00 samas. Kui te ei saa ise tulla, siis ootame volitusega esindajat!
Palun vasta käesoleva nädala jooksul ka küsimustikule.

Päevakorras:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
2. 2020.aasta eelarve kinnitamine Eelarve 2020
3. Hiidlaste Koostöökogu 2019 majandusaasta aruanne kinnitamine, audiitori otsus, Revisjoni akt.
4. Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine. Tabel. Esitlus.
5. Rakenduskava 2020 muudatus. 2020 sügisene taotlusvoor
6. 2020. aasta hindamiskomisjoni valimine/kinnitamine
7. Rakenduskava 2021 kinnitamine.
8. Muud küsimused. 2019.aasta seirearuande tulemuste tutvustamine. Saaremaa õppereis ja laat, ülevaade lühikese tarneahela ja kohaliku toidu projektide elluviimisest.

Koosoleku protokoll