Hiiumaa LEADER-strateegia koostamine

  • Toimumisaeg: 18. mai, 2022

Kolmapäeval, 18. mail kell 16.00–18.30 Kärdlas Hiiumaa Spordikeskuses (Põllu
27, Kärdla)

Toimus järjekordne arutelu seoses uue rahastusperioodi LEADER-strateegia koostamisega.

Seni on  tehtud- strateegiaseminar 10.05.2022 (SWOT-i ülevaatamine, visiooni ja
eesmärkide arutelu)

Juhtrühma arutelud protsessi ja dokumentide ülesehituse osas.

Saadeti küsitlus liikmetele ja taotlejatele.

Küsitlusankeet

18.05 2022 arutleti (SWOT-i, visiooni, eesmärkide ja meetmete äpsustamist)

Järgmised tegevused: Tegevuspiirkonna profiili koostamine (tööversioon juuni lõpuks)
Töötoad, büroo, juhatuse ja hindamiskomisjoni arutelu hindamiskriteeriumite
väljatöötamiseks, strateegia tööversiooni esitamine PRIA-le oktoobri lõpuks

Srateegia koostamisel osalejad 18 mail