HKK juhatuse koosolek ja kohtumine Kodukant Läänemaaga

  • Toimumisaeg: 21. september, 2022

8.30 – 9.45 PRAAM

10.00 – 10.45 Läänemaa OTT (Jüriöö 7, Haapsalu)

11.00 – 13.00 Koosolek

Uue rahastusperioodi LEADER-strateegia koostamise arutelu OÜ Cumulus Consultinguga– kuni 2h.

Vabanev aeg: juhatuse koosolek

13.15-15.00 Kohtumine MTÜ Kodukant Läänemaaga

15.30-16.30. Linnamägi.  Külastame Linnamäe Arenguseltsi (LAS) maja, Oru Kultuurisaali, vaatame uut rendimaja ja saame teada, mida kõike selles piirkonnas tehakse

17.00-18.00 Seenefarmi külastus

19.00 Praam Hiiumaale

 

Juhatuse koosoleku päevakava:

  1. Üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine
  2. Strateegia kavandi ja tegevuskava kinnitamine
  3. 2023 a tegevusstrateegia ja eelarve
  4. Muud  jooksvad teemad