HKK juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 27. juuli, 2022

Hiidlaste Koostöökogu kontoris

Päevakord:

  1. Rakenduskava muutmine – meetmete avanemise kuupäevad
  2. Projekt LÜTA-ga seonduv
  3. Järgmise üldkoosoleku ajastamine
  4. Koostööprojekt Hiiukala MTÜ-ga
  5. Koolitamise vajadus
  6. Muud jooksvad teemad