Juhatuse koosolek 04.05

  • Toimumisaeg: 04. mai, 2021

Päevakord:

  1. Kontori tegevuste ülevaade
  2. LÜTA tegevused
  3. Strateegia muutmise algatamine ja töörühmade moodustamine
  4. 2021 rakenduskava muutmise arutelu
  5. 2020 majandusaasta aastaaruande kinnitamine ning aastaaruande auditeerimisele suunamine
  6. Muud teemad

Juhatuse koosolek arutas kontori tegevust ja otsustas projektist Lühikesed tarneahelad esitleda hiiumaist toitu 12. mail Kärdla keskväljakul raamatukogu sünnipäeval, korraldada lähitoidu seminar kokkadele 18. juunil, lähetada HiiuIngel lähitoitu tutvustama Tall Ship Race üritusele, panna üles lähitoidu reklaam piilaritele Kärdlas.

Otsustati algatada strateegia muutmise töörühmad 2021 rakenduskava muutmiseks.

Samuti otsustati saata 2020 majandusaasta aruanne auditeerimisele.