Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 08. juuli, 2021

Päevakord:

1. Juhatuse liikmete enesetutvustus
2. Juhatuse esimehe valimine
3. Ülevaade käimas olevatest projektidest – Ilmi
4. Muud küsimused