Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 22. september, 2021

juhatuse koosolek Roograhu sadamas

  1. 2022 a Hiidlaste Koostöökogu eelarve
  2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
  3. Kohalik toit trendikaks projekti jätkamine
  4. LüTa Telliskivi toetamine
  5. Seirereiside koostamine
  6. Muud küsimused