Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 20. oktoober, 2021

Juhatuse koosolek kontoris kl 16

Päevakord:

Töötaja kandidaadi kuulamine

Õppereisi korraldamine

Osavallakogusse esindajate esitamine

muud küsimused