Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 15. detsember, 2021

Juhatuse koosolek 15.12.21

Päevakord

  1. Meetmete 2 ja 6 hindamistulemuste ära kuulamine – hindamiskomisjoni esimees
  2. Hindamistulemuste kinnitamine
  3. Juhatuse esimehe valimine.
  4. Turismistrateegiale ettepanekute tegemine
  5. LüTa projekti arengusuunad 2022 – kuhu ja millesse raha sihtida.
  6. Muud küsimused.