Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 08. detsember, 2022

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosolek
N, 08.22.2022 kl 17.00 Hiiumaa Spordikeskuses Põllu 27, Kärdla

Päevakord:
1. Taotlusvooru Meetmete 2 paremusjärjestuste ära kuulamine
2. Taotlusvooru Meetme 6 paremusjärjestuste ära kuulamine
3. Hindamistulemuste kinnitamine meede 2 ja meede 6:
3.2 Hindamistulemuste kinnitamine meede 2
3.3 Hindamistulemuste kinnitamine meede 6
4. Uue strateegia koostamise arengud;
5. Autoliisingu lepingu pikendamine
6. Muud jooksvad teemad