Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 26. märts, 2024

Juhatuse koosolek 26.03.2024 kl 16.00.

Päevakord:

  1. Koostööprojekt Saarte Koostöökoguga: tegevuskava (sealhulgas õppereis Ahvenamaa avatud ev päevadele 24.05-27.05.), eelarve, projekti saatmine üldkoosolekule.
  2. Üldkoosoleku päevakord (Koostööprojekti kinnitamine) ja kirjaliku menetluse toimumisaeg
  3. Spoku keskkonna kasutusele võtmise otsus. (ESF+ meetme miniprojektide taotlusvormide menetluse ja majutuse keskkond)
  4. Esitatud CLIMAAX-i taotlus.
  5. Muud küsimused. Töötaja haiguslehel.