Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 23. veebruar, 2024

Juhatuse koosolek 23.02.2024 kl 10.00

Päevakord:

1. Juhatuse ettepanekud üldkoosolekule 26.02.24.
1.1 Hindamiskomisjoni koosseis üldkoosolekule
1.2 Rakenduskavad (2024 uus ja vana)
1.3 ESF+ meetme ajakava
1.4 Koostööprojektid
2. Hindamiskorra kinnitamine
3. Ülevaade CLIMAAX toetusmeetmest
4. Muud teemad