Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 31. jaanuar, 2024

Juhatuse koosolek 31.01.2024 kl 15.00

Päevakord:

1. Rahaliste vahendite hetkeseis​
2. Koostööprojektid​
3. LINC osalemine ​
4. Võlglased​
5. Kohtumine Liisa Assoga​
6. Muud jooksvad küsimused​
6.1. Õppereis Prantsusmaale kokkuvõte