Juhatuse koosolek 27.01

  • Toimumisaeg: 27. jaanuar, 2023

Päevakord:

◦1.     Hindamiskomisjoni töö

◦2.     2022.aasta majandusaasta aruanne

◦3.     LINC’il 2023 osalemine

◦4.     Strateegia väljasõit veebruaris

◦5.     Üldkoosoleku korraldamine

◦6.     Muud jooksvad teemad

  • strateegia kohtumine, LÜTA