Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 16. veebruar, 2021

Korraline juhatuse koosolek algusega kl 15:00 Google Meet keskkonnas.

Päevakord:
1. Eelmise protokolli ülevaatamine
2. Tegevuskeskuse tegevuste ülevaade
3. LÜTA tegevused
4. Maaeluministeerium info – võimalik rakenduskava muudatus seoses
üleminekuperioodiga
5. Puhkusegraafiku muutmine