Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 23. märts, 2021

Juhatuse koosolek Google Meet keskkonnas algusega kl 15.00

Päevakord:
1. Eelmise koosoleku protokolli ülevaatamine
2. Tegevuskeskuse tegevuste ülevaade/koroona olukorras tegutsemine
3. LÜTA tegevuste elluviimine
4. Liikmete vastuvõtmine/väljaarvamine
5. Tegevuskava seoses uue regulatsiooniga / vaheperioodiga
6. II ja III kvartali koosolekute korraldamine
7. Sven Kriggulsoni avaldus juhatuse liikme tasu kohta
8. Muud küsimused