Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 14. jaanuar, 2020

Koosoleku päevakord 14.01.2020

1. Vahehindamise kava kinnitamine, vahehindamise protsessi/ülesannete jaotus,
vahehindamise tähtajad.
2. HKK osalemine projektides, otsustusprotsess. Tegevusjuhendi vajadus, tegevusjuhendi
väljatöötamine.
3. HKK osalemine Chemically Smart island projektis.
4. Eelarve viimane lugemine.
5. Juhatuse töökava 2020.
6. Kodulehe pakkumuste ülevaade
7. Üldkoosoleku kokkukutsumine, üldkoosoleku päevakord
8. Muud teemad: Rural Flavours ja One Belt projektikoosolekutel osalemine Soomes (kiire),
LüTa projektijuhtimise lepingud, 2020 tegevuste omaosaluste mahud ja vahendite leidmine,
LüTa elluviimise koostööpartnerid, juhatuse koosoleku dets 2019 otsused, tegevuskeskuse
töötajate ametijuhendid, tegevuskeskuse töö Tuuru maja remondi ajal.