Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 19. mai, 2020

Päevakord:

Koosoleku päevakord.

  1. Ülevaade kriisi mõjudest tegevuskeskusele/projektidele/toetuse saajatele/pooleliolevatele projektidele/PRIA’le
  2. Tegevuskava võimalikud muutused 2020 ja 2021
  3. Eelarve ülevaatamine
  4. Üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakord/koosoleku vorm
  5. Muud küsimused