Nõustamisel järgime COVID19 ohtusmeetmeid

  • Toimumisaeg: 25. juuni, 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni otsusele ja  MTÜ Hiidlaste Koostöökogu töökeskkonna riskianalüüsile eeldame nõustamisele tulevatelt taotlejatelt COVID-19 viiruse vastu vaktsineeritust. Nõustajad on vaktsineeritud.

Kes taotlejatest on vaktsineerimata, neid me ohtu ei saada ja pakume välja erinevaid kontaktivabasid nõustamise meetodeid (Skype, e-kiri jm). Võta ühendust Koostöökoguga aadressil info@kogu.hiiumaa.ee

Kontakt