Kutse Hiidlaste Koostöökgu üldkoosolekule

  • Toimumisaeg: 25. november, 2019

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek E 25.11.2019 kl 16.00 Käinas


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 25.11.2019 kl 16.00 Käinas Hiiu mnt 11 Rannu Pubi-Hotellis, kvoorumi puudumisel samas kl 16.15

Päevakorras:

Koosoleku alguses tutvustatakse Rannu Pubi-Hotelli, mille valmimisse on muuhulgas panustanud ka LEADER meede projektist “Meretamme OÜ energiatõhususe arendamine, pelletiküte, maaküte, päikesepaneelid”

Üldkoosoleku rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Häältelugemise komisjoni valimine

2020 eelarve kinnitamine,

LEADER taotluste paremusjärjestuste kinnitamine

Audiitori kinnitamine,

Juhatuse liikme tasu määramine

Muud küsimused

Protokoll 25_11_2019