Kuulutame välja taotlusvoorud LEADER MEETMETELE

  • Toimumisaeg: 10. september, 2021

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu avab 2021.aasta sügisel taotlusvoorud meetmetele

Meede 1_Ettevõtete areng  22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 280 000 eurot

Meede 2 Külaarendus  11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 300 000 eurot

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 137 000 eurot

Meede 6. COVID-19 taastekava meede  11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 144 687.20 eurot

Loe kuulutust