LEADER infopäev

  • Toimumisaeg: 27. oktoober, 2020

LEADER infopäev

Infopäeva järelvaatamise LINK: www.youtube.com

NB! muudatustaotlustest on juttu 1:16. Muudatustaotlused peab kooskõlastama ja kinnitama Tegevusgrupi juhatus.