LEADER infotund MEM määruse muudatused

  • Toimumisaeg: 20. mai, 2021

Infotunnis antakse ülevaade LEADER üleminekuperioodi strateegiate muutmisest ja rakendamisest kl 14.45-17.00.

Võimalik vaadata youtube ülekannet Maainfo kodulehelt .

Määruse uus redaktsioon 

määruse seletuskiri