LEADER meetmete teavitusseminar Käinas

  • Toimumisaeg: 05. oktoober, 2021

LEADER teavitusseminar vallamajas Käina osavallamajas kl 16.00

Teavitusseminari slaidid taotlemise juhendiga

Loe projektitoetuste taotlemiseks vajalikke dokumente

Hiidlaste Koostöökogu alustab projektitaotluste vastuvõttu

Kui te veel ei ole tähele pannud, siis üsna pea alustab Hiidlaste Koostöökogu projektitaotluste vastuvõttu. Võimalus Eesti riigil maakogukondade arengusse täiendavat raha suunata aastatel 2021-2022 tuli Euroopa Liidust, kes koroonaperioodi raskust arvestades otsustas alustada järgmise perioodi rahastust kaks aastat varem. Mis oli õige otsus. Hiiumaa sai oma osa vastavalt jaotusvalemile, kus arvestatakse ühelt poolt rahvaarvu ja teiselt poolt saarelisust, mis kokkuvõttes ei too just ülemäära rikkust, aga eks piskust ole ka abi.

11. oktoobrist saavad vabaühendused esitada toetustaotlusi oma projektidele (meetme 2 maht 300 000 eurot). Samuti saavad ettevõtted esitada taotlusi täiesti uue – COVID taasterahastu meetmesse, mille maht on 144 000 eurot

22. novembrist alustame taotluste vastuvõttu ettevõtluse meetmesse, mahuga 280 000 eurot ning kohaturunduse ja ühistöö meetmesse mahuga 137 000 eurot.

Kuidas toetust oma väga heale projektile taotleda? Alustada soovitame meetmete reeglitega tutvumisest. Meetmelehed on kõik üleval Koostöökogu veebilehel kogu.hiiumaa.ee rippmenüüs Abiks taotlejale. Mõtle järele, kas sul on oma projektile mõtet toetust küsida või saad ilma hakkama? Toetused on ju kõik seotud tingimustega: projekti vajalikkuse hindamisel lähtutakse Hiiumaa integreeritud arengustrateegia eesmärkidest, projekt tuleb lõpetada kahe aasta jooksul, olla rahaliselt täpne ja seotud tuleb projektiga olla kogu kontrollaja jooksul (vabaühendustel 5 aastat ja ettevõtjatel 3 aastat).

Selleks, et taotlust esitada, soovitame ühendust võtta Koostöökogu tegevusekeskusega aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, et leppida kokku aeg nõustamiseks. Ilma nõustamiseta taotlust esitada ei soovita. Esiteks on e-PRIAs navigeerimisel ikkagi vaja juhendamist, teiseks saab nõustamisel käimise eest hindamisel lisapunkte. Tegevuskeskuse nõustajad aitavad sind õigete dokumentide ja linkide juurde, juhendavad e-PRIA täitmisel ja annavad vajadusel nõu projekti sisu täpsemaks kirjutamisel.

Kui sinu taotletav projektitoetus on enam kui 50 000 eurot, siis annab üldkoosolek taotlejale nõusoleku esitada taotlus hindamiseks. Selleks tuleb taotlejal Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule oma taotlus esitada. Järgmine üldkoosolek toimub 11. oktoobril.

Kui nüüd taotlus sai e-PRIAsse õigel ajal sisestatud (meetmel 2 ja COVID-19 taastekava meetmel on viimaseks sisestamise päevaks 24. oktoober, 1. ja 3. meetmel 5. detsember), siis tuleb valmistuda taotluse hindamiseks. Iga taotlus on osa Hiiumaa integreeritud arengustrateegia rahastusest, mistõttu vastavalt LEADER määrusele on kogukonnal oma sõna öelda, kas taotlus on kogukonnale piisavalt vajalik. Hindamiskomisjoni liikmete nimekiri on kinnitatud Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku poolt ja avaldatud samuti Koostöökogu veebilehel rippmenüüs Abiks taotlejale.

Kui oled hindamiskomisjonilt saanud piisavalt hindamispunkte, et mahtuda meetme rahastuspiiridesse, siis saabki alustada oma projekti ellu viimist. Nüüd võtab järje üle PRIA, kes kontrollib taotleja ja taotluse tehnilist vastavust määrustele ja seadustele ning kinnitab rahastuse. Soovitame kogu projekti eluea jooksul Koostöökogu tegevuskeskusega tihedat sidet hoida, et saada nõu projekti läbi viimsel. Ikka juhtub, et projekti läbi viijal ja PRIAl on erinev seisukoht mõnes küsimuses, sest PRIA ametnikud on üle Eesti laiali ega pruugi teada kohalikke olusid.

Saada kogukonna usaldus ja rahastus on taotlejale uhkuse asi, sestap soovime pärast projekti lõppu teada saada, kuidas projekt õnnestus ja mida reaalselt tehti Hiiumaa elu edendamise heaks. Pildid ja seletuse paneme üles Koostöökogu lehele rippmenüüs Projektid.

Ja veel üks soovitus: viime läbi avalikud nõustamised  5. oktoobril kl 16 Käina osavallamajas. Ootame teid osalema.