Mak vahenindamise tulemused

  • Toimumisaeg: 18. detsember, 2019

MAK vahehindamise tulemused

Hiidlaste Koostöökogu meetmete rakendamise vahekokkuvõte seisuga 15. detsember 2019