MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosoleku kutse 18.03.22 kell14:00 Tuuru majas

  • Toimumisaeg: 18. märts, 2022

Kutsun kokku juhatuse koosoleku K 18.03.2022 kl 14.00 

Päevakord.

1.Saabunud uue perioodi strateegia hinnapakkumiste üle vaatamine –
ülevaate ja selgitused annab Reet
2. Uue perioodi strateegia lähikuude tegevuste plaan ja ülevaade –
Reet
3. Juhatuse liikme Monika Pihlakule asendusliikme kandidatuuri
ettepanekud, mõtted, arutelu
4. LÜTA seis ja tegevused – ettekande teeb Reet
5. Eesti sisese õppereisi areng ja konkreetsem ajakava jne.
6. Muud teemad

Juhatuse esimees

Verno Soosalu