Online seminar – Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted

  • Toimumisaeg: 18. märts, 2021
Regiatreeru on-line seminarile – Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted
Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond viis läbi 5 on-line mõttekoda, et leida sisendit ja koguda arvamusi maapiirkondade pikaajalise visiooni 2040 kohta.
Ideekorje mõttekodades otsitit maaelu arengu ideid üheksale teemale: (1) kliima; (2) keskonnaseisund; (3) taristu ja teenused; (4) rahvastik (struktuur ja muutused sh linnastumine); (5) sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus; (6) sissetulekud, töö, töökohad; (7) põhivajadused – toit, energia, majandus; (8) digivaldkond ja tehnoloogiad; (9) valitsemine ja kodanike kaasamine. Eesti aruteludes lisasime veel kaks teemat: kultuur ja maaturism.
Mõttekoja ettekanded toimuvad on-line Skype keskkonnas ja jälgida saab seda YOUTUBE keskonnas. Järelvaatamine on siin