Online seminar – Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted

  • Toimumisaeg: 18. märts, 2021
Regiatreeru on-line seminarile – Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted
Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond viis läbi 5 on-line mõttekoda, et leida sisendit ja koguda arvamusi maapiirkondade pikaajalise visiooni 2040 kohta.
Ideekorje mõttekodades otsitit maaelu arengu ideid üheksale teemale: (1) kliima; (2) keskonnaseisund; (3) taristu ja teenused; (4) rahvastik (struktuur ja muutused sh linnastumine); (5) sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus; (6) sissetulekud, töö, töökohad; (7) põhivajadused – toit, energia, majandus; (8) digivaldkond ja tehnoloogiad; (9) valitsemine ja kodanike kaasamine. Eesti aruteludes lisasime veel kaks teemat: kultuur ja maaturism.
Mõttekoja ettekanded toimuvad on-line Skype keskkonnas ja jälgida saab seda YOUTUBE keskonnas. Järelvaatamine on siin

Uue Euroopa Liidu uue rahandusperioodi ootel korraldas Maainfo rea vebinare, et saada teada, mida maainimesed oma tulevikust arvavad. Nende aruelude põhjal toimus 18. märtsil märtisil youtube keskkonnas vebinar, kus töötubade koond ette kanti. Pikaajalise visiooni mõttekodade tulemustest ülevaate vebinari esinesid LEADER mõttekoda – Reet Kokovkin – Hiidlaste Koostöökoda; Arukate külade mõttekoda – Kadri-Aija Viik – Lähkma-Saunametsa Külaselts,  Pärnumaa; Noorte mõttekoda – Karl Kirt – Tõrva Raadio / MTÜ Tõrva Noorte Liit; Järvamaa mõttekoda – Riina Trumm – Lõuna Järvamaa Koostöökogu; Maaturismi mõttekoda – Anneli Kana, MTÜ Eesti Maaturism. Vebinari juhtis Ave Bremse Maaeluvõrgustikust.

Vebinar on järelkuulatav/vaadatav.

Veebiseminari slaidide KOKKUVÕTE 

Ideekorje kõikide mõttekodade kokkuvõtted:

  1. LEADER tegevusgrupid 
  2. Arukad külad  
  3. Noored 
  4. Järva maakond 
  5. Maaturismi grupp