Strateegia muutmise seminar, kogukonnateenus

  • Toimumisaeg: 17. mai, 2021

Kogukonnateenuse määratlemise töörühm peab koosolekut Vallamajas 3. korruse kabinetis kl 15.30