HKK juhatuse koosolek

 • Toimumisaeg: 05. aprill, 2023

PÄEVAKORD

 1. Üldkoosoleku aeg ja päevakord
 2. Strateegia tegevuskava uuendamine
 3. LÜTA seis
 4. Koostööprojekt
 5. PRIA-le taotlusvorm
 6. Käesoleva perioodi kokkuvõtmiseks trükis
 7. Puhkusegraafiku kinnitamine
 8. Aasta tegevusplaan
 9. Tegevuskeskuselt ülevaade
 10. Muud küsimused