UNESCO 30. sünnipäeva tähistamine Soolalaos

  • Toimumisaeg: 14. oktoober, 2021

Reet Kokovkin osales kuulajana UNESCO 30 sünnipäeva tähistaval paneel-seminaril Arhitektuurimuuseumis Tallinnas Soolalaos. Toimusid kohtumised ja läbirääkimised Kaja Lotmaniga Keskkonnaametist ja UNESCO rahvusliku komitee peasekretär Kerli Gutmaniga biosfääriprogrammi arengutest.

UNESCO vestluspaneelis osalesid Toomas Kokovkin, akadeemikud Mart Kalm ja Tarmo Soomere

 

UNESCO pidulik vestluspaneel toimus Arhitektuurimuuseumis Soolalaos