Zoom koosolek SotsMin

  • Toimumisaeg: 06. mai, 2021

Teema: arutada tegevusgruppide ja ministeeriumi poolseid ootusi CLLD rakendamisele hoolekande valdkonnas.