Koostöökogu Üldkoosolek on 18. juunil

  • Avaldatud: 05.05.2021

Tähtis teade  Koostöökogu liikmetele:  Üldkoosolek toimub 18. juunil algusega kl 15.00, praeguste kavade kohaselt Tuuletornis.

18. juuni üldkoosolekul tuleb liikmetel vastu võtta rida tähtsaid otsuseid. Eelkõige tuleb otsustada strateegia muudatuste üle. Euroopa Komisjon tõi maaeluarengukava toetused kahe aasta võrra ettepoole, mis puudutab ka LEADER toetusi. See tähendab, et aastatel 2021-2022 saab ettevõtlust ja kogukondi toetada senise strateegia alustel, kuid võimalusega strateegiat korrastada. Et Koostöökogul oleks võimalus avada toetuste taotlusvoorud 2021 aasta sügisel (oktoobris või novembris), peab 18. juuni üldkoosolek kinnitama strateegia muutused. See ei ole aga niisama lihtne!

Eelnevalt peab muudatused läbi arutama töörühmades, mida juhatus otsustas moodustada alljärgnevalt:

hindamiskriteeriumide muutmise töörühm – kas taotluste praegune hindamisekord on liiga keerukas?

toetusmeetmete disain – kas on vaja muuta meetmete ülesehitust?

Kogukonnateenuse töörühm – mis on kogukonnateenus Hiiumaa kogukonna jaoks?

mõõdikute üle vaatamine – millised 2013 aastal esitatud strateegia sihttasemed ja mõõdikud on veel kehtivad?

strateegia tehniline korrastus.

Täiesti uueks meetmeks on COVID19 taasterahastu, mida tegevusgrupid saavad ettevõtluse toetuseks jagada. Selle meetme disainiks tuleb samuti luua töörühm.

Töörühmadesse kaasab juhatus Koostöökogu liikmeid ja eksperte väljaspoolt. Tungivalt palume töörühmades osaleda. Samuti anda tagasisidet valminud strateegia muudatustele, mida kontor kommunikeerib e-maili, kodulehe ja FB kaudu!

Kuna nn. lisaraha ja taastemeetme fond arvutatakse senise valemi alusel, ei ole toetuste summa hiidlaste jaoks teab mis suur. Mittemametlike arvutuste järgi võiks lisaraha projektide toetuseks olla ca 700 000 ja taasterahastu ca 140 000.

Ootame ametlikke arvutusi MEM ja PRIA poolt, misjärel saab üldkoosolek kinnitada rakenduskava muudatused.

Veel tuleb üldkoosolekul valida kolm uut juhatuse liiget ettevõtjate ja vabaühenduste esindajateks juhatuses: Margiti, Triinu ja Sveni ametiaeg saab juuni lõpuga otsa.

Üldkooosekul tuleb kinnitada 2020 majandusaasta aruanne, audiitori arvamus ja revisjonikomisjoni akt.

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tähistab 18. juuni üldkoosolkul oma 15. sünnipäeva, Palju õnne ja edu meile järgnevaks!