Hiiumaa vallavalitsus viib ellu projekti, mille raames koondatakse Hiiumaa huviväärtuste kohta põnevam teave ja selle põhjal tehakse infotahvlid. Projekti üheks eesmärgiks on esile tõsta saare värvikad külad ja sealt pärit tuntud inimesed, ajalugu  ning tegemised. Paigas on juba esimesed 11 infotahvlit. Nende hulgas viite küla tutvustavad tahvlid nagu Õngu, Tilga, Jausa, Emmaste ja Tärkma. Selja teeristi paigaldati infotahvel Selja mõisa ja Loe edasi…

Vaata lähemalt

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosolek peeti virtuaalis 23. märtsil. Oldi optimistlikud, kuid siiski reservatsioonidega – me ei tea, kuidas koroona meile suveks hõlpu annab. Kui aga kõik ilusti läheb, siis võeti plaani toetada projektist Lühikesed tarneahelad Hiiumaa suveüritusi. Loodame hiidlaste kevadlaadale 22. mail, laada toimumise asukohaks Kärdla keskväljak. Ei heitu ja loodame Jaanipäeva lihalaada toimumisele  Orjaku Loe edasi…

Vaata lähemalt

NELJAPÄEV 18. märts 2021 tegi MAAELUVÕRGUSTIK youtuubis otseülekande veebinarist: Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted. Sellele eelnes kuus töötuba, kus püüti lahti mõtestada maaelu teelahkmeid ja viise, kuidas elu maal oleks tulevikus parem. Pikaajalise visiooni mõttekodade tulemustest ülevaate vebinari esinejad: LEADER mõttekoda – Reet Kokovkin – Hiidlaste Koostöökoda Arukate külade mõttekoda – Kadri-Aija Viik – Lähkma-Saunametsa Külaselts, Loe edasi…

Vaata lähemalt

Käes on aeg, kus tegevusgrupid hakkavad audiitoritelt eelmise aasta aruande osas teenust hankima ja saaksid audiitoriga sõlmitavasse lepingusse juba kohe sisse kirjutada Leader määruse §21 lg5 p9 täpse sõnastuse, mida audiitorid peavad kinnitama. Oluline on, et audiitorid tooksid esitatavas rahandusinformatsiooni sõnastuses selgelt välja määruses viidatud nõuete kontrollimise tulemuse ja kinnitaksid seda. See lihtsustaks oluliselt meie menetlust Loe edasi…

Vaata lähemalt

halulaeva juhtum riigikohtus 20 nov 19

Vaata lähemalt

Töökeskkondadesse läksid järgmised kliente puudutavad ESP (elektroonilise suhtlemise projekt) arendused: 1) Taotleja saab talle koostatud dokumendi kohta automaatse teavituse e-posti. Teavitusele on lisatud ka dokumendi fail, va järelepärimise korral, kui dokumendi nägemiseks tuleb kliendil minna e-PRIAsse. 2) Taotlejal on võimalik tema enda esitatud ja PRIA poolt talle koostatud dokumente e-PRIAs näha menüüpunkti Dokumendid alt. NB! Loe edasi…

Vaata lähemalt

Maablogi artikkel. Kuigi 2021. aastal algab Euroopa Liidu (EL) uus seitsmeaastane (2021–27) eelarveperiood, ei alga 2021. aastal veel uue, reformitud EL-i ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamine. Nimelt ei ole praeguseks veel kokku lepitud uue poliitika kõigis põhielementides – liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel käivad jätkuvalt ÜPP-d reguleerivate EL-i alusmääruste kolmepoolsed läbirääkimised, kirjutab maaelupoliitika ja Loe edasi…

Vaata lähemalt

17.märtsil avaneb PRIA investeeringute meede: Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2021 Taotlema on oodatud maapiirkonnas tegutsevad kuni 9 töötajaga ettevõtted, kes plaanivad investeeringuid ettevõtte arendamiseks väljaspool põllumajandusvaldkonda ja kes on valmis selle tulemusena maale uusi töökohti juurde looma. Vaata ka tutvustavat videot.

Vaata lähemalt

Muutuvad keskkonnanõuded ja kliimapoliitika toovad meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid. Eesmärgiga analüüsida Eesti põllumajandussektori väljavaateid muutuvate keskkonnapoliitikate tingimustes on EPKK esmakordselt korraldamas keskkonnafoorumit. Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti põllumajanduse keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkusega. Foorumil keskendume Euroopa Liidu rohelepe ja selle alamstrateegiatele, uue perioodi Eesti ÜPP strateegiakavale, mullatervisele ja veekaitsele, samuti juba täna Loe edasi…

Vaata lähemalt
  • Avaldatud: 10.08.2020

Palun leia aega ja vasta Hiidlaste Koostöökogu tööd puudutavale lühikesele küsimustikule !

Vaata lähemalt

Maaeluministeeriumi tellimusel on Eesti Maaülikool valmis saanud MAK vahehindamise aruande. MAK on antud juhul on Maaelu Arengukava, mille põhjal toimub maaelu toetamine Euroopa Liidu ja Eesti riigi ühisel rahastamisel. Kuna MAK periood algas aastase nihkega, siis ka vahearuanne valmis 2019. aastal. Meile pakub erilist huvi LEADER osa sellest aruandest, mille valmimisse andis Hiidlaste Koostöökogu oma Loe edasi…

Vaata lähemalt